Η εταιρία ξεκίνησε στην Αθήνα το 2001, και με τα χρόνια, εξελίχθηκε μαζί με την μετεξέλιξη της Ελλάδας, ως εταιρεία οικονομικής διαχείρισης και ανάλυσης. Έμπειρα στελέχη, με πολύ υψηλές σπουδές στην Ελλάδα, και συνεργάτες με εξειδίκευση, βρίσκονται στο πλευρό του Έλληνα, προσφέροντας λύσεις, στα οικονομικά και νομικά του θέματα.  Οι δικηγορικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε, προσφέρουν υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών, σε ευρύ φάσμα του δικαίου, σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η κάθε Δικηγορική Εταιρία είναι εξειδικευμένη στο νομικό αντικείμενό της, και όλες μαζί αποτελούν μια αξιόμαχη ομάδα, ταγμένη να υπηρετεί αποτελεσματικά και με απόλυτη επιμέλεια, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εντολέων τους. Το όραμα της εταιρείας είναι να περιορίσει την καταχρηστική αντιμετώπιση των δανειοληπτών, εκ μέρους των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και να εφαρμόσει μέσω των πελατών της, τους κανονισμούς με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν θεσπισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας μας είναι: το τραπεζικό και φορολογικό δίκαιο.