Για ιδιώτες

Πλήρης κάλυψη χρηματοκοικονομικών και νομικών υπηρεσιών από Τράπεζες και δημόσιους φορείς.

Χρέη προς τράπεζες και δημόσιο, ανακοπές πλειστηριασμών, κατασχέσεων και οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απειλής.