Για την χρηματοδότηση αγοράς ακινήτου, ανέγερσης, ή την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων. Εξασφάλιση του χαμηλότερου επιτοκίου της Ελληνικής Τραπεζικής αγοράς και ενημέρωση σχετικά με τους όρους των συμβάσεων και τα «ψιλά γράμματα», σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Η γνώση του τι υπογράφεται, προστατεύει τα συμφέροντά του δανεολήπτη από όρους και έννοιες που δεν συνάδουν με τον προγραμματισμό και σχεδιασμό για την ομαλή εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων.

Η εταιρεία μας, μπορεί να αναλάβει τα διαδικαστικά για κάθε τύπου δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτκιά, leasing) και επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ και επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ.