Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 192/2015 απόφασης του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων) για λόγους κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων της SP SOLUTIONS και της ομάδας συνεργατών της.

pdfΜονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 192/2015 (απόσπασμα) (Δάνειο σε ελβετικό φράγκο)