Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις διεκπεραιώσεις σε όλα το φάσμα του Τειρεσία και δέχεται πελάτες από όλη την Ελλάδα για την διεκπεραίωσή τους. Από το αρχικό στάδιο που είναι, η ενημέρωση τους για τυχόν δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς ή / και δεδομένα συγκέντρωσης, που αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το φυσικό πρόσωπο ή τον επιχειρηματία. Αναλυτική ενημερότητα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ Α.Ε. σε δύο εργάσιμες ημέρες σε όλη την Ελλάδα.